ICF Türkiye BB: ICF, “Geleceği Yeniden Tasarlamak” ihtiyacına, “Koçluk” ile damgasını vurdu!

Yunus Emre Şentürk başkanlığında 2022-2024 devrinde vazife yapacak ICF Türkiye’nin yeni İdare Konseyi, birinci ulusal aktifliğini, tüm dünyada düzenlenen “Uluslararası Koçluk Haftası” kutlamalarıyla gerçekleştirdi. “Geleceği Tekrar Tasarlamak” temasıyla gerçekleştirilen etkinliklere yerli-yabancı değerli konuşmacılar katıldı.

Koçluk mesleğinin küresel önder kuruluşu Memleketler arası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) ülkemizdeki tek yetkili temsilcisi ICF Türkiye, 1999 yılından bu yana tüm dünyayla birlikte kutlanan Koçluk Haftası (ICW’22)’nda bu sene, küresel ortak tema olan “Geleceği Yine Tasarlamak” konusunu, koçluk bakış açısıyla ve farklı boyutlarıyla işledi. “ICW’22”nin tüm dünyada 28 lisan ve 1200’den fazla aktiflikle kutlandığını vurguladı.

Temalarla gündemi yakalama başarısı

Belirlenen temalarla gündemi yakalama başarısıyla tanınan Koçluk Haftası’nda bu sene de gelenek bozulmadı. Evvel dijitalleşme ve sonrasında yaşanan pandemi nedeniyle tüm ezberlerimizin bozulması sonucu, geleceği yine tasarlamanın artık zarurî hale geldiği vurgulandı. ICF Türkiye, geçen sene tekrar pandemi süreci nedeniyle temayı “Zor Vakitleri Aşmak”; bir evvelki sene ise, o vakit kendisine belirlediği “4D Manifestosu” doğrultusunda, “Dayanışma-Dayanıklılık-Denge-Dönüşüm” olarak belirlemişti.

Başkanlar Koçluğun geleceğini ve gelecek hayallerini konuştular

Profesyonel Koçluk mesleğinin gerçek tanıtılmasına ve gelişimine hizmet etmek ve gündemi yakalamak emelleriyle düzenlenen ve yerli yabancı kıymetli uzmanların katıldığı Koçluk Haftası aktiflikleri bu sene; bugüne kadar vazife yapmış tüm ICF Türkiye Liderlerinin katıldığı bir oturumla başladı. Gazeteci ve televizyoncu Hilal Ergenekon’un moderatörlüğünde Liderler, koçluğun ülkemizdeki geleceğini enine uzunluğuna ele aldılar.

Oturuma eski liderlerden Dilek Yıldırım, Esra Aksuyek, Gürkan Sarıoğlu, Naci Demiral, Sami Bugay, Fatma Eser Ömeroğlu, Nuray Akmeriç ve Yunus Emre Şentürk katıldılar. Oturumda Liderler kişisel olarak aşağıdaki mevzuların altını çizdiler:

 • Koçluk mesleği en çok açık, meraklı ve esnek yapısıyla, güçlü ve geleceğe yönelik soru sorma ve sordurma özelliğiyle geleceğe katkıda bulunacaktır.
 • Geleceği yaratan insanlardır ve koçluk bilhassa içinden geçtiğimiz değişim periyotları için kıymetli pratik imkanlar sunmaktadır.
 • Koçlar olarak ulaşacağımız en son maksadı, ütopyamızı; mesleğimize hiç gereksinim duyulmayacak, herkesin koçluk donanımı kazandığı bir dünya biçiminde koymalıyız. Koçluğun kendi içindeki aktüel dönüşümü ve iş dünyasına ve hayatın farklı katmanlarına daha fazla girmesi, bu gayenin şartlarını her geçen gün daha fazla güçlendiriyor.
 • Tüm bireyler olarak eğitimi, etiği, gönüllüğü omurlarımızın odağına almalıyız.
 • Yaratacağımız Kelebek Tesiri, tahminen de en değerli gücümüzdür.
 • İnsanlar olarak dünyanın sahibi olmadığımız gerçeğine koçluk maharetlerinin değerli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.
 • Koçluk eğitiminin çok daha genç yaşlarda başlaması ve bu hususta aktif bir farkındalık oluşturmak koçlar olarak birinci vazifelerimiz arasında… Koçlukla derinleştirilmiş bir eğitim sistemi istiyoruz.
 • Koçlukta daha fazla niş alanlar ve bilişsel davranışsal sistemler, koçluğun geleceğinde değerli alanlar olmaya aday.
 • Koçlar olarak evvel kendimizle ve yakınlarımızla çalışmalıyız.
 • Ülkemizde koçluk uzun vakittir bir meslek fakat dünyanın pek çok ülkesinde bu noktaya ulaşılamadı; bu ülkemiz için kıymetli bir bedeldir.
 • Büyüyen bir mesleğiz, geleceğin kıymetli mesleklerinden birisiyiz ve bu geleceği sağlam bir meslekli birlikle karşılamalıyız.
 • Pandemi süreciyle birlikte koçluğa ilgide gözle görülür bir artış var. Tam da bu noktada mesleksel etik pahaların yerleşmesine daha çok itina göstermeliyiz.

Hikaye anlatıcısı ile dinleyen ortasındaki özel alanı; koçlar ile danışanlar ortasındaki çok benziyor

Etkinliklerin birinci günü, moderatörlüğünü ICF Türkiye Lider Yardımcısı Çakır Dilek Yunar’ın yaptığı, Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Türkiye Ulusal Kurul Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer’in kıssa anlatıcı şapkası ile gerçekleştirdiği “Geleceğin Öyküsünü Tasarlamak” sohbeti ile sona erdi.”Hikayeler bizden yaşlıdır lakin tıpkı vakitte da bizim torunlarımızla yaşıttırlar…” temasıyla başlayan sohbet, “Hepimiz bir kıssaya doğuyoruz ve bu kıssayı değiştirebilme gücümüz var.” tespitiyle derinleşti. Hayatın her anında öykülerin bulunduğunu ancak uyuduklarını, bize düşenin onları uyandırmak olduğunu vurgulayan Ölçer; “Aslında araştırmalarla sabittir, fark etmesek de insanlık olarak kıssalarla bağlantıya geçiyoruz biz. Sembolik ve metaforik yapıları belleğimizin işleyişine uygun. Klâsik öyküler binlerce yıllın süzgecinden geçmiş, damıtılmış hikayelerdir. Masal ve öykülerde mirasyedi olmamak, bu mirası geleceğe vizyon olarak taşıyabilmek çok kıymetli. Öykülerdeki dönüşüm davetini yakalayabilmek ve bunu geleceğe hakikat canlı tutabilmek, öyküleri geleceğe canlı taşıyabilmek çok kıymetli. Benzeri yaklaşımları şahsî öykülerimiz için de yapabiliriz. Bütün klâsik masallarda önümüze çıkan alternatif yollar vardır ve bütün masallarda kahramanlar sorun çözer. En sonunda bize pahaları hissettirir. Ve bu özelliklerin koçluk mesleği ve algısı için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kıssa anlatıcısı ile dinleyen ortasında açılan özel alanı; koçlar ile danışanlar ortasında açılan özel alana çok benzetiyorum.” dedi.

Koçluğun geleceği, dijital koçluk, Metaverse, Yapay Zeka ve pro bono koçluk hizmeti

Etkinliğin ikinci günü ise, ICF Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri Geliştirme Müdürü Malcolm Fiellies‘in, küresel bakış açısıyla koçluğun geleceğini ele aldığı ve ICF Türkiye İdare Şurası Üyesi Beyza Fazilet Balcı’nın moderatörlüğündeki sohbetle başladı. Fiellies, koçluğun niş alanlarındaki çeşitlilik, istekli koçluklara olan gereksinim ve faaliyetlerindeki artışla tüm dünyada süratle büyümeye devam ettiğini somut datalarla ortaya koydu. Konuşmasının büyük kısmında, pandemiden çok evvel başlayan dijitalleşme süreci ve üstüne gelen pandeminin tesirlerine değinen Fiellies, bu yerde, son iki yıl içinde çevrimiçi platformları kullanarak sanal olarak koçluk yapmanın, koçluk hizmetinin yaklaşık 87’sine ulaştığını vurguladı. Konuşmasında ayrıyeten, Metaverse, Yapay Zeka üzere yaklaşmakta olan olgulardan korkulmaması gerektiğine dikkat çekerek, bu olguların mesleklerine nasıl yardımcı olabileceğini düşünmeleri gerektiğini söz etti. Fiellies ayrıyeten, pro bono (sosyal yarar içeren fiyatsız hizmet) ve Hayatı Güçlendirme Koçluğu hizmetlerinin gelecek için değerine de vurgu yaptı.

Duyuların interneti ve gerçek iletişim

Günün ikinci oturumunda ise, “Koçlukta Yeni Kuşak Medya, Dijital Araçlar ve İrtibat Dili” başlığında, ddip digital & design kurucusu Sani Levi konuk edildi. Tekrar Beyza Fazilet Balcı’nın modere ettiği oturumda Levi, artık ve gelecek akışıyla, somut datalar ışığında dijitalleşme ve irtibat bağlantısını ele aldı. Dünyanın şu anda 80’inin etkin internet kullanıcısı olduğu bilgisiyle başlayan Levi, yeni kuşak medya platformlarında olmanın yetmediğinin; bunu yanlışsız kullanmak gerektiğinin altını çizdi. Nasıl yapılacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Doğru irtibat, gerçek ileti, hakikat bilgi ve içerikle ve bedelleri ön plana çıkararak. 5 duyunun kullanıldığı ‘Duyuların interneti’ ön plana çıkıyor. Şu 3 başlık değerli: Eser ya da hizmetinizin yararı nedir? Vermek istediğiniz imaj nedir? Tüketicinizin iç görüsü nedir?”

Koçluk öncelikle diyalog ustalığıdır. Birlikte öğrenmek üzere, ortak kıymetler sistemi yaratılır.

Günün üçüncü oturumu ise, ICW’22 Komitesi Önderi Tülin Zamantılı’nın moderatörlüğünde, Asya’nın önde gelen koç eğitimi ve süpervizyonu kuruluşu olan Coaching Changes Lives şirketinin kurucusu, MCC unvanlı Jedidiah Alex Koh’un iştirakiyle, “Nesiller Ortası Koçluk” konusunda gerçekleştirildi. Koh, koçluğun işletmeler, tertipler ve nesiller için temel bir maharet olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “Koçluk zihniyeti, öğrenen bir zihniyettir. Jenerasyonlar ortasında, başta motivasyon ve öncelikler olmak üzere pek çok açıdan farklılıklar var ve koçluk tam da burada devreye giriyor. Pekala nasıl diye sorulabilir… Koçluk öncelikle diyalog ustalığıdır. Birlikte öğrenmek üzere, ‘Anlamak için dinle!’, ‘Farkındalık yaratmak için soru sor!’, ‘Niyetle hizalanmalarını sağla!’ ve ‘Harekete geçir!’ üzere olgular kıymetlidir. Koçluk sayesinde, jenerasyonlar ortasında ortak kıymetler sistemi yaratılır.”

Koçluk Okulları da kutlamalara katıldı (Bunu yalnızca kendi koçlarına ve web sayfalarında kullanabilirler)

Koçluk Haftası kutlamalarına, ülkemizdeki koçluk okulları da katıldı. Hafta’nın ikinci gününün dördüncü oturumunda Türkiye’deki ACSTH okulları, yedinci oturumunda ise ACTP okullarıyla Koçluğun geleceğini ele aldı.

Koçluk, girişimcilikteki finans, sürdürülebilirlik ve iş geliştirme temel eşiklerinden sağlıklı geçme imkanı sunar

Günün beşinci oturumu, Dr. Beyza Toksoy’un iştirakiyle, “Koçluk ve Girişimcilik” başlığıyla ve ICF Türkiye İdare Konseyi Üyesi Serdar Samsun’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Toksoy, girişimciliğin fırsatları görme ve girişme/harekete geçme süreci olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Her teşebbüsçü koçluk eğitimi ve hizmeti almalı. Girişimciliğin yapısı biraz da fikir bolluğudur. Koçluk öncelikle, girişimcinin başındaki fikri ortaya dökmesine yardım eder. Girişimcilerde, biraz da işleri gereği, ‘Her şeyi bilme’ yanılgısı görülür ve bunun olumsuz bir sonucu da, teşebbüslerin 80‘inin üç ayda kapanmasıdır. Meğer herkes her şeyi bilemez. Teşebbüste en temel eşikler finans, sürdürülebilirlik ve iş geliştirmedir. Koçluk, bu eşiklerden sağlıklı geçme imkanı sunar. Girişimcilik potansiyeli koçluk ile performansa dönüştürülüyor.”

Markaların yaptığı en kıymetli şeylerden birisi, geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında trendleri okumak ve anlatmaktır

Altıncı oturum, ICF Türkiye YK Üyesi Esra Miller moderatörlüğünde, Markalaşmanın Geleceği ve Koçluk başlığıyla gerçekleştirildi ve BrandMap mecmuası Genel Yayın Direktörü ve marka uzmanı Bülent Fidan konuk edildi. Fidan konuşmasının odağında, marka tarifine açıklık getirerek şunları söyledi: “Markanın kökeni, bizim ürettiğimiz, sattığımız, sunduğumuz ya da değişime uğrattığımız bir eser ya da hizmettir aslında. Fakat elbette markayı var edebilmek için eser ve hizmetimizi rakiplerimizden farklılaştırmalıyız. Bu nedenle eser ya da hizmetimize soyut, duygusal özellikler yüklüyoruz. Eserin kendisi marka değildir bu manada, eserimizi farklılaştırmak için ona yüklediğimiz soyut, duygusal, görsel, fizikî tüm özellikler markayı oluşturur. Eseri tüketiriz ancak markayı yaşarız. Markaların yaptığı en kıymetli şeylerden birisi, geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında trenleri okumak ve anlatmaktır. Tüm bu süreci eser ve hizmetlerine yansıtmasıdır. Yeri gelmişken vurgulamam lazım, pandemiyle birlikte yapılan tüm trend tahlilleri çöpe gitmiştir. Zira apayrı şartlar yaşadık. Konutlara kapandık mecburî bir formda, daha doğrusu kendi içlerimize kapandık. Kendimizle ve yakınlarımızla tanışmaya başladık. Boşanmalar arttı örneğin. Ve markalar konut içinde bile olsa hayatlarımıza daha fazla tesir etmeye başladı. Son trend tahlillerinde, markaların, şirketlerin işbirliklerinin tüketici tarafından olumlu bir algı oluşturduğu gözlemlendi. Gelecekte bu işbirliklerin arttığı, tabiata dönüşün yaşandığı, insanların kendileriyle daha çok vakit geçirdiği bir ömür öngörüsü ortaya çıkıyor yapılan tahlillerde.”

Koçlukta Ferdî Marka değil; Ferdî Prestij idaresi kelam konusu… Ancak koçlar birleşip kurumsallaşarak, koçlukta Kurumsal Marka yaratabilirler

Koçlukta markalaşma konusuna da değinen Fidan, kelamlarına şöyle devam etti: Koçluk mesleğinin hizmeti prestij idaresi alanına girer. Ve bu nitekim çok güç bir iştir zira temelinde ‘güven’ yatar. Lakin bağımsız hizmet veren koçlar birleşip, bir şirket kurarak kurumsallaşıp, rakipleriyle rekabet edebilmek, ayrışabilmek için bir ‘kurumsal marka’ vaadi çerçevesinde kurumsal bir marka oluşturabilirler. Bu epey yanlışsız bir çalışma olur ayrıyeten.”

Networking, almak yerine vermenin öne çıktığı, nezaket, adap ve edep odaklı alaka kurma biçimidir

Haftanın ikinci gününün sekizinci oturumunda, ICF Türkiye YK Üyesi Oya Fadıloğlu moderatörlüğünde, Networking Eğitmeni ve Networking Koçu Erdal Uzunoğlu, “Koçlukta Networking” başlığında konuk edildi. Uzunoğlu, networking çalışmalarının bir gaye değil araç olduğunda daha fazla mana kazandığını ve kendisi için bir hayat formu haline geldiğini vurgulayarak; “Networking yani toplumsal ya da iş ağı oluşturma dinamikleriyle koçluk mesleğinin dinamikleri birbirlerine çok uzak değil. Donanımımızdan, kullandığımız lisana kadar kendimize, karşımızdakine ve dünyaya, yeniliklere “Odaklanma”; kendimizi yanlışsız tabir etme manasında “Tutum”, “Fark etmek” ve “Harekete geçmek” başlıkları en değerli noktalar. Hayat aslında çok kıymetli kolay ipuçlarıyla dolu. Dediğim üzere ben networkinge daha çok bir ömür formu olarak bakıyorum. Buradaki dürtü, münasebete geçerken ‘almak değil vermek’ hissini oluşturmak olmalı. Aslında bazen en kıymetli hayallerimizi gerçekleştirmeyi bir merhaba diyerek başarabiliriz. Elbette gerçek ipuçları yakalamak ve küçük adımlar atmak da çok değerli. Yanlışsız ipuçları bilinen şeyler aslında: Nezaket, adap ve edep… Ayrıyeten, “Kimler yanımızda olsun?”, “Kimlerle yürümek istiyorum?” üzere sorulara verdiğimiz cevaplar da çok kıymetli. Ayrıyeten, gerçek insanları birbirleriyle tanıştırmayı da çok ihmal ediyoruz. Yanlışsız bulduğunuz beşerlerle, nezaket, edep ve adap çerçevesinde, vermek odaklı tanışmak ve gerçek insanları tanıştırmak; işin özü bu…”

Asıl olan liyakattir; networking bunun üzerine yükselmelidir

Koçluk ve Networking bağına değinen Uzunoğlu, kelamlarını şöyle tamamladı: “Öncelikle hangi meslek olursa olsun, öncelik liyakattir; yani işimizi gerçek yapmaktır. Bunun üzerine networking manalı. Benim çok kıymet verdiğim bir kavram olan Ferdî Markalaşma, karşımızdakine ne hissettirdiğimizle ilgilidir. Bence Koçlukla networkingin birleştiği en kıymetli alan da burasıdır. Zira koçluk biraz da mutlu bireylerin tavsiyesiyle genişletilebilen bir meslek. Biz genelde networkingi ağ kurmak zannediyoruz fakat sağlıklı bağ kurmadan ağ kurmak neye fayda?”

ICW’22 kutlamaları, 2022-2024 ICF Türkiye YK Üyelerinin, aktiflikleri kıymetlendirdikleri kapanış oturumu ile sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı