Sağlık Sektörü için Hayati Konu: Veri Güvenliği Yatırımları

Sağlık dalında data hacmi ve pahası süratle büyüyor. Hasta bakımının sağlanması ve güvenliği için kritik hale gelen datalara 7/24 erişmenin mecburiliği sıhhat bölümünde bilgi idaresi ve muhafazasının değerini hayati boyutlara ulaştırıyor. Fakat Veeam Data Muhafaza Trendleri Raporu 2022’ye nazaran kesim 96 kullanılabilirlik açığı ve 93 müdafaa açığına sahip ve bir an evvel bilgi güvenliği konusunda gerekli adımların atılması gerekiyor.

Modern Bilgi Muhafazası sağlayan yedekleme, kurtarma

ve bilgi idaresi tahlillerinde başkan olanVeeam® Yazılım, sıhhat dalında iş beklentileri ve BT hizmet sunumları ortasındaki farkın son beş yılın en yüksek düzeyinde olduğunu ortaya çıkardı. Veeam Bilgi Muhafaza Trendleri Raporu 2022’ye nazaran sıhhat dalındaki şirketler beklenen Hizmet Düzeyi Muahedesi (SLA) ileBT’nin üretkenliğe ne kadar süratli geri dönebileceği ortasında “kullanılabilirlik açığına” (96) sahipler. Bu araştırmaya katılan tüm kesimler ortasında en yüksek oran. Bunun yanı sıra tertiplerde ne kadar bilgi kaybetmeyi göze alabilecekleri ile bilgilerin ne sıklıkla korunduğu ortasında bir “koruma açığı” (93) da var. Bu durum, hasta bakımının sağlanması ve güvenliği için kritik datalara 7/24 erişmenin zarurî olduğu düşünüldüğünde sıhhat kesiminin ne kadar vahim durumda olduğunu gösteriyor.

“Sağlık bölümünde, datalarının sürat, hacim ve bedel açısından büyüdüğünü görüyoruz. Bu nedenle, sıhhat kuruluşlarının bilgilerini meselesiz bir formda depolamasına, müdafaasına, geri yüklemesine, kurtarmasına, erişmesine ve yönetmesine imkan tanıyan sağlam bir Çağdaş Bilgi Müdafaa stratejisine sahip olması gerekir” diyen Veeam Türkiye Ülke Müdürü Kürşad Sezgin, “Nerede bulunursa bulunsun, tüm kritik dataların kullanılabilirliğini sağlamak mecburidir. Kesintiler ve hizmet sunumundaki açıklar, hasta bakımının kalitesini direkt tesirler. Lakin, Veeam Bilgi Müdafaa Raporu 2022, kesimin beklenen Hizmet Düzeyi Mutabakatı ve BT takımlarının üretkenliğe ne kadar süratli dönebilecekleri ortasındaki “kullanılabilirlik açığının” ne kadar berbat durumda olduğunu gösterdi. Bu hayli kaygı verici. Sıhhat kesimindeki BT, data müdafaa gayelerini karşılamıyor.” dedi.

Birçok kuruluşun bilgi bağımlılığından ve statükodan memnuniyetsizlikleri tüm vakitlerin en yüksek düzeyinde olmasına karşın, üretim ortamlarının süratli modernizasyonu, bu kurumlara muhafaza metotlarının tıpkı süratte ilerlemediğini kabul etmeye zorladı. İşin olumlu tarafı, sıhhat kuruluşları data müdafaa bütçelerini artırmaya istekliler. Rapora katılan sıhhat dalı kuruluşlarının yedekleme, iş sürekliliği ve harikulâde durum kurtarma dahil olmak üzere bilgi müdafaa bütçesinin 2022’de global ortalamada 4,9 oranında artmasını beklediğini gösteriyor.

‘Yüksek öncelikli’ ile ‘normal öncelikli’ datalar ortasındaki data kaybı tolerans farkının, her iki bilgi çeşidi için ‘bir saat yahut daha az’ kategorisinde yer almasıyla birlikte yatırımdaki bu artış, sıhhat kesimi için epeyce olumlu. Bilhassa bölümün bağımlı olduğu karmaşık, çoklukla bulutta barındırılan üretim iş yüklerini Çağdaş Data Koruma’yı sağlamak için mantıklı bir ilerleme olarak kabul edilebilir.

Veeam Bilgi Müdafaa Raporu 2022, bağımsız bir araştırma firması tarafından Ekim ve Aralık 2021 ortasında toplanan bilgilerle hazırlandı. 2022 BT ve bilgi müdafaa şoförleri ve stratejileri hakkında 3.000’den fazla BT karar alıcısı ve BT uzmanına anket yapıldı. 28 ülkeyi kapsayan ve sıhhat dalından 399 kuruşun yer aldığı araştırmada, neredeyse tüm iştirakçiler 1000’den fazla çalışanı olan kuruluşlardandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı