Son dakika spor haberi: Tahkim Kurulu Fatih Terim’in cezasını onadı! Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçında…

İşte Tahkim Şurası’nın aldığı kararlar:

TFF Tahkim Konseyi 01 Nisan 2021 günlü (29) sayılı toplantısında gündemindeki belgeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2021/84 – K.2021/127

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü Derneği’nin futbolcu Can Morgül ile ortasındaki uyuşmazlığa ait Uyuşmazlık Tahlil Heyeti’nin 19.12.2020 tarih ve E.2020/299- K.2020/412 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Şurası’nın 18.03.2021 tarihli 26 sayılı toplantısında icra edilen duruşmadan sonra incelemeye alınan evrakta, Yapılan müzakere sonucunda;

– Davalının, fesih tazminatı ve maç başı fiyatı alacağının faiz başlangıç tarihleri tarafından UÇK kararına yaptığı itirazların reddine,

– Davalının, bakiye maç başı fiyat alacağı ölçüsüne yaptığı itirazın kısmen kabul edilerek; itiraz edilen UÇK kararında hükmedilen 57.666,50 TL’ninmaç başı fiyat alacağının 37.566,50 TL olarak kabulü ile bakiye maç başıücret alacağı yönündenUÇK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

– Düzeltilen bakiye maç başı fiyat alacağının faiz başlangıç tarihi, yargılama sarfiyatı, vekalet fiyatı ve öbür konuların gerekçeli kararda belirtilmesine,

2. E.2021/85 – K.2021/128

Denizli Spor Kulübü’nün futbolcu Muhammed Himmet Ertürk ile ortasındaki uyuşmazlığa ait Uyuşmazlık Tahlil Konseyi’nin 07.11.2020 tarih ve E.2020/328 – K.2020/338 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Uyuşmazlık Tahlil Konseyi kararında yola ve temele muhalif bir istikamet bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2021/103 – K.2021/129

Kırıkkale Spor Kulübü’nün futbolcu İbrahim Utku İnce ile ortasındaki uyuşmazlığa ait Uyuşmazlık Tahlil Heyeti’nin 05.12.2020 tarih ve E.2020/313 – K.2020/399 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Kırıkkale Spor Kulübü’nün itirazının tarz tarafından reddine oybirliği ile,

4. E.2021/128 – K.2021/130

Ağrı 1970 Spor Kulübü’nün vazifelisi Ümit Ozan Kazmaz ile ilgili PFDK’nın 23.03.2021 tarihli E.2020-2021/848 K.2020-2021/1057 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere sonucunda;

– Ağrı 1970 Spor Kulübü’nün vazifelisi Ümit Ozan Kazmaz’ın teknik adam lisansı ve TFF’ye tescil edilmiş bir mukavelesi bulunmaksızın karşılaşmada antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden ötürü Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Asılları Talimatı’nın 9/2. unsuru uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, rakip kadro mensuplarına yönelik sportmenliğe alışılmamış hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c hususu uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Ağrı 1970 Spor Kulübü’nün vazifelisi Ümit Ozan Kazmaz’ın toplam 1 yıl 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2021/129 – K.2021/131

Çaykur Rize Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/878 K.2020-2021/1086 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Çaykur Rize Spor A.Ş.’nin 1. Güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden ötürü Harika Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/13. hususu uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2021/130 – K.2021/132

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin teknik sorumlusu Ricardo Manuel Da Silva Sa Pinto ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/877 K.2020-2021/1088 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin teknik sorumlusu Ricardo Manuel Da Silva Sa Pinto’nun ihraç sonrası karşılaşma hakemine yönelik sportmenliğe karşıt hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. hususları uyarınca 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, önleme uymama hareketi nedeniyle FDT’nin 50/1-c unsuru ve FDT’nin 13. hususunun uygulanması suretiyle çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken karşılaşma dışında ayrıyeten 2 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2021/131 – K.2021/133

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/878 K.2020-2021/1085 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Galatasaray Sportif Sınai ve TicariYatırımlar A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim’in rakip ekip mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. hususları ve FDT’nin 12. unsurunun uygulanması suretiyle 2 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin antrenörü Ümit Davala’nın rakip kadro mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. unsurları ve FDT’nin 12. hususunun uygulanması suretiyle 2 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2021/132 – K.2021/134

Yılport Samsun Spor Kulübü, idarecisi Servet Tuzcu, teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam futbolcuları Kerem Can Akyüz ve İlyas Kubilay Yavuz ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/871 K.2020-2021/1089 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 01.04.2021 Perşembe günü saat 15:30’da görüntü konferans yoluyla icra edilen duruşmada Yılport Samsun Spor Kulübü’nün idarecisi Soner Soykan ve Yılport Samsun Spor Kulübü’nün vekili Av. Ece Özsü’nün hazır oldukları görüldü, kelamlı beyanları alındı.

Yapılan müzakere sonucunda;

– Yılport Samsun Spor Kulübü’nün protokol listesinde ismi bulunmayan idarecisinin protokol tribününde yer almasından ötürü talimatlara karşıtlık edeniyle FDT’nin 46/1. hususu uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Yılport Samsun Spor Kulübü’nün protokol tribününde Yer alan mensuplarının toplumsal ara kuralına uymamalarından ötürü talimatlara karşıtlık nedeniyle FDT’nin 46/1. unsuru uyarınca 12.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Yılport Samsun Spor Kulübü’nün, idarecisi Servet Tuzcu’nun hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b hususu uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Yılport Samsun Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam’ın karşılaşma hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. hususları ve FDT’nin 13. unsurunun uygulanması suretiyle 2 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 4.500,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Yılport Samsun Spor Kulübü’nün futbolcusu Kerem Can Akyüz’ün rakip grup futbolcusuna yönelik önemli faulü nedeniyle FDT’nin 43.maddesi uyarınca 2 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Yılport Samsun Spor Kulübü’nün futbolcusu ve İlyas Kubilay Yavuz rakip ekip futbolcusuna yönelik önemli faulü nedeniyle FDT’nin 43. unsuru uyarınca 2 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2021/133 – K.2021/135

Adana Spor A.Ş. ve kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/872 K.2020-2021/1084 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Adana Spor A.Ş. ‘nin stadyuma yöntemsiz seyirci almasından ötürü FDT’nin 49/1. unsuru uyarınca 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Adana Spor A.Ş. ‘nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. hususu uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Adana Spor A.Ş.’nin kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt’un ihraç öncesi karşılaşma hakemine yönelik sportmenliğe muhalif hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası cezalandırılmasına, ihraç sonrası karşılaşma hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 3 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle Adana Spor A.Ş.’nin kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt’un toplam 4 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2021/134

Serkan Akal’ın başvurusu incelendi; Merkez Hakem Konseyi’ne yazı yazılarak bilgi ve evrak talebinde bulunulmasına, duruşma talebi ve sair konuların daha sonra kıymetlendirilmesine, karar verilerek evrakın incelemeye alınmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Şurası