Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 40 oldu

Fiyat seviyesi endeksi, ülkelerin ulusal para ünitelerinin mukayeseli olarak döviz kuruna nazaran alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat seviyesi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke kümesi ortalamasına nazaran “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke kümesi ortalamasına nazaran “ucuz” olarak tabir edilmektedir.

Türkiye’nin 2021 yılı sonuçlarına nazaran tüketim mal ve hizmetlerine ait fiyat seviyesi endeksi 40 oldu. Bu paha, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan birebir mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 40 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Hür Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Tüketim mal ve hizmetlerinde en değerli ülke İsviçre oldu

Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında 36 ülke ortasında tüketim mal ve hizmetlerine ait fiyat seviyesi endeksi en yüksek ülke 167 ile İsviçre, en düşük ülke ise 40 ile Türkiye oldu.

Tüketim mal ve hizmetleri fiyat seviyesi endeksleri, 2021
[AB27=100]

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)

Türkiye’de en yüksek fiyat seviyesi endeksi ferdî ulaşım araçlarında oldu

Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri kümesine ait fiyat seviyesi endeksi alt kümeler prestijiyle incelendiğinde, ferdî ulaşım araçları endeksi 100 oldu ve bu kümeye ilişkin fiyat seviyesinin AB ülkeleri ortalamasına eşit olduğu görüldü.

Diğer alt kümeler bazında ise; tüketici elektroniği endeksi 68 oldu ve bu kümede Türkiye’nin fiyat seviyesinin başka alt kümelere kıyaslara yüksek olduğu görüldü. Buna karşılık giysi endeksi 46 oldu ve bu kümede fiyat seviyesinin öteki alt kümelere nazaran düşük olduğu gözlendi. Lokanta ve oteller kümesinde ise Türkiye, 42 endeks bedeli ile karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke ortasında en düşük endekse sahip ülke oldu.

Tüketim mal ve hizmetleri ve alt kümelerine ait fiyat seviyesi endeksleri(1), 2021
[AB27=100]

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı