Yüz yüze eğitimle tamamlanan bir yılın ardından öğrencilerin sosyal ve duygusal destek ihtiyacı devam ediyor

Öğretmenlerin 70’i hala öğrencilerin toplumsal ve duygusal gelişimi konusunda desteklenmesi gerektiğini düşünüyor

Öğretmen Akademisi Vakfı, salgın sonrası yüz yüze tamamlanan 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin mesleksel ve ferdî tecrübeleri ile ilgili görüşlerini öğrenebilmek gayesiyle ‘’Yıl Sonu Kıymetlendirme Anketi’’ gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 639 öğretmenin katıldığı anket, eğitim yılında öğretmenleri zorlayan faktörler ve dayanak bekledikleri bahisler hakkında değerli bilgiler içeriyor.

Yeni eğitimler, meslektaşlarla yapılan iş birlikleri ve kadro çalışmaları öğretmenleri olumlu etkiliyor

Katılımcı öğretmenlerin, yüz yüze eğitime yine başladıkları vakit (2021 Eylül) ve devir sonunda ferdî düzgün olma hallerini derecelendirmeleri istendiğinde, güzel olma hallerinin periyot sonunda görece yükseldiği anlaşıldı. Lakin devir başı ve sonu karşılaştırıldığında uygun olma hallerine ait değerlendirmelerde 1 ve 2 üzere marjinal kıymetlerin periyot sonunda daha fazla öğretmen tarafından verildiği dikkat çekti. Bu durum da öğretmenlerin uygun olma hali üzerine çalışmaların devam etmesi gerektiğini gösteriyor. İyi olma halini olumlu etkileyen faktörler ortasında gelişime katkı sunan yeni eğitimler, meslektaşlarla olumlu iş birlikleri ve ekip çalışmaları üzere unsurlar öne çıktı. Olumsuz etkileyen faktörler ortasında ise idari idareyle ilgili sıkıntılar, meslektaşlar ve velilerle yaşanan irtibat problemleri, akademik öğrenme kayıpları, ekran bağımlılığı, motivasyon eksikliği üzere hususlar dikkat çekti.

Sınıf içi kurallara ve yönergelere ahenk sağlanamaması öğretmenleri en çok zorlayan bahisler ortasında

Ankette yüz yüze eğitime yaklaşık olarak 1,5 yıl orta verilmesinin akabinde öğretmenlerin mesleksel ömürlerinde karşılaştıkları, onları zorlayan öğrenci davranışlarının neler olduğuna dair bir soru yöneltildi. Öğretmenlerin 24’ü sınıf içi kurallara uyamama, 17’si yönergelere uyamama ve 16’sı da ders içi etkinliklere iştirakte olan isteksizliği en çok karşılaştıkları sıkıntılar olarak belirtti. Bunları ders gereçlerini hazır bulundurmama ve ders dışı çalışmalara karşı olan isteksizlik takip etti.

Öğretmenlerin 70’i öğrencilerin toplumsal ve duygusal gelişimi konusunda desteklenmesi gerektiğini düşünüyor

“Yüz yüze eğitime dönüş sonrası öğrencilerinizin hangi alanlarda daha çok desteklenmesi gerektiğini düşündünüz?” sorusuna öğretmenlerin 70’i ‘’Sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçları’’ karşılığını verdi. Anketi dolduran öğretmenlerin 27’si (175 kişi) ise uzaktan eğitim dönemindeki akademik öğrenme kayıplarını gidermeye yönelik çalışmalara muhtaçlık duyduklarını belirtti. 3’lük orana denk düşen “Diğer” seçeneği altında verilen cevaplar ise davranış bozuklukları ve motivasyon meseleleri, akran bağlantısı ve ekran bağımlılığı, okul kültürüne ahenk üzere başlıkları içerdi.

Okul süreçlerinde veli iştirakini artırmak şart

Özellikle veli iş birliği, yüz yüze eğitime dönüş sonrası okula ahenk sürecini hızlandırma ve kolaylaştırma konusunda kritik bir ehemmiyete sahip. Öğretmenlerin 2021-2022 okul yılı boyunca veli iştirakine yönelik değerlendirmelerinin ne tarafta olduğunu öğrenmek gayesiyle iştirakçilere “Veli iştiraki ve velilerle iş birliği bahislerindeki tecrübelerinize uygun seçenekleri işaretler misiniz?” sorusu yöneltildi. İştirakçilerin yaklaşık olarak yarısı (344 kişi, 46) yüz yüze eğitime dönüş sonrasında öğrencilerin okula ahenk sürecinde velilerden dayanak alamadıklarını belirtti. 30’u ise velilerin bu süreçte gereğince takviye olduklarını tabir etti. Son olarak anketi dolduran öğretmenlerin 24’ü (182 kişi) velilerin nizamlı olarak irtibat kurma konusunda istekli olduklarını düşünüyor. Bu oran, eğitim programlarında da veli iş birliğinin göz önünde bulundurulması gerektiği savını doğruluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı